Mūžībā aizgājis TDA Gatve ilggadējais mākslinieciskais vadītājs Gunars Mārtiņš Rubens

03.09.2020
Mūžībā  aizgājis  TDA Gatve  ilggadējais  mākslinieciskais  vadītājs  Gunars Mārtiņš Rubens

Un pēc visām takām, nenoskrietām,
Neraudāt, ka laiks ir ļauns un īss,
Baltā kuģī aizbraukt pretī rietam
Mulstošās un baltās debesīs...
                    (K. Skujenieks)
 
 Jaunā sezona Gatvē sākusies ar skumju vēsti. Mūžībā devies tās ilggadējais                     ( 1966. - 1987.) mākslinieciskais vadītājs Gunars Mārtiņš Rubens.

Mēs, Gunara bijušie audzēkņi, šobrīd VPDK Gatve dejotāji, vienmēr ar pateicību, smaidu un mīlestību atcerēsimies viņa neizsīkstošo enerģiju, dejas azartu, kurzemnieka spītību un humora izjūtu.

 "Smaidi tā, lai redz zobus!"
"Visiem rokas augšā, pārējiem-lejā!"

Tie ir tikai daži izteicieni, kas Gatves dejotāju vidū jau kļuvuši par folkloru un raksturo mūsu atraktīvo, sirsnīgo un reizēm pilnīgi neaprēķināmo deju Skolotāju.

Gunars Mārtiņš Rubens dzimis 1936. gada 26. jūlijā, Kuldīgas novadā. Studējot Rīgā, kļuvis par LU TDA Dancis dejotāju, kur nodejojis 8 sezonas, gūstot profesionālas deju iemaņas, kuras izmantoja vēlāk strādājot ar saviem audzēkņiem TDA Gatve, Rīgas industriālajā tehnikumā, Vieglās rūpniecības tehnikumā un Jūras akadēmijā. Deju mīlot visu savu mūžu, arī kolēģu – deju kolektīvu vadītāju - atmiņās viņš palicis kā sirsnīgs, vienmēr dzīvespriecīgs un patīkams kolēģis.

Lai viegls solis mūžības dejā, Skolotāj! Tavs Austras koks turpina ziedēt pateicoties stiprajām saknēm, ko atstāji!