13.marts
Kauņa, Lietuva
Draudzības koncerts ar „Suktini”
24.maijs
Rīga, VEF
A. Staļūnes diplomdarba koncerts
30.maijs
Balvi
Latgales Deju svētki
1.- 4.jūlijs
Rīga
XI Vispārējie Dziesmu un Deju Svētki
17.novembris
Brasas cietums
Koncerts Brasas cietumā
26.novembris
Rīga, VEF
Latgales priekšpilsētas kolektīvu koncerts
22.decembris
Rīga
Ziemassvētku koncerts internātskolā
4. novembris
Rīga
Koncerts Baltijas valstu PTV pasniedzējiem
14.novembris
Rīga
Koncerts Baltijas valstu Olimpiāžu dalībniekiem
11.decembris
Rīga, VEF
Draudzības koncerts ar TDA „Suktini”