Gatves prezidente

03.03.2022
Gatves prezidente

Ar pirmajām pavasara vēsmām, arī Gatvē ienākušas pārmaiņas. Ar lielu prieku iepazīstinām Jūs ar mūsu jauno prezidenti – lielisko Alisi un jauniecelto kolektīva valdi!

Mēs esam bezgala pateicīgi mūsu līdzšinējiem biroja vadītājiem – prezidentam Helvijam un viceprezidentei Signei. Paldies par ieguldīto darbu, enerģiju un mīlestību pēdējo divu gadu garumā!

“Esmu īpaši pateicīga Gatves vadībai un dejotājiem par uzticēšanos un iespēju pārstāvēt mūsu plašo dejotāju pulku. Ļoti ceru, ka mums priekšā būs daudz dzirkstošu koncertu un pasākumu, kā arī kopīgs ceļš uz nākamajiem Dziesmu un deju svētkiem.”

∼Alise Demčenkova∼

Gatves dejotāji jaunajam birojam vēl nebeidzamu enerģiju, radošas idejas un gandarījumu turpmākajā darbības laikā!